Παρουσιάζουμε το προϊόν 5 του cluster μας: One stop shop υπηρεσιών κινητικότητας προσαρμοσμένων στη ζήτηση.

Αποτελεί μία πλατφόρμα ενοποίησης που συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορους παρόχους μετακινήσεων, παρέχοντας επιπλέον μία εφαρμογή για κινητές συσκευές για να εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη. ?? 

Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει συγκεντρωτική πληροφόρηση για επιλογές μετακίνησης και να χρησιμοποιήσει μεμονωμένες ή συνδυαστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στη ζήτηση. Αυτές περιλαμβάνουν ενοικίαση κοινόχρηστων οχημάτων, αστική συγκοινωνία, θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακά συμβάντα, τουριστικές διαδρομές και μετακίνηση on demand.

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

BRAINBOX
DEEPTRAFFIC
DOTSOFT
LINK TECHNOLOGIES

?  Μάθετε περισσότερα: https://mlcluster.imet.gr/el/products/one-stop-shop-for-demand-responsive-mobility-services/

Scroll to Top