Καλωσορίζουμε το προϊόν 4 του InCompose for M&L Cluster: Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επόμενης γενιάς!

Το Προϊόν δημιουργήθηκε για να ανανεώσει τον τρόπο εντοπισμού και παρακολούθησης των βλαβών στα συστήματα κινητήρων των οχημάτων. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα επικεντρώνεται σε κρίσιμες παραμέτρους, βελτιώνοντας τ

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε για να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη στάθμευση, επιτρέποντας στους οδηγούς να βρίσκουν θέσεις στάθμευσης σε χώρους parking μέσω μιας μόνο εφαρμογής. ?️?

Το λογισμικό του συστήματος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και ενσωματώνει δυναμικό αλγόριθμο τιμολόγησης, συνδυάζοντας διάφορες υπηρεσίες μετακίνησης, όπως e-scooters ή e-bikes, για τον προσδιορισμό του τελικού κόστους στάθμευσης.

Το τελικό κόστος προσαρμόζεται βάσει της ζήτησης και της επιλογής για στάθμευση και συνδυαστική χρήση μικροκινητικότητας (Park & Ride), προσφέροντας στους οδηγούς ευέλικτες λύσεις μετακίνησης στην πόλη!

?  Μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες στη στάθμευση και την κινητικότητα: https://mlcluster.imet.gr/el/products/next-generation-parking-management-system/

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

BRAINBOX
OTO PARKING

Scroll to Top