Προϊόν 6 – HealthyFleet: Ψηφιακό εργαλείο για την πρόβλεψη της επίπτωσης από την ηλεκτροποίηση ενός στόλου οχημάτων

Η βασική πρωτοτυπία του νέου προϊόντος είναι η δυνατότητα συνολικής αποτίμησης του ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από την ηλεκτροποίηση ενός στόλου οχημάτων με βάση αναλυτική πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών και συνθηκών γήρανσης μπαταρίας σε επίπεδο οχήματος?⚡ 

Το HealthyFleet συνδυάζει την τεχνογνωσία της EMISIA για μοντελοποίηση στόλου και υπολογισμό συνολικών εκπομπών ρύπων, με την τεχνογνωσία της EXOTHERMIA σε προσομοιώσεις διαφόρων τύπων μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων. Το HealthyFleet δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί διαφορετικά σενάρια ηλεκτροποίησης ενός στόλου οχημάτων και να κάνει ακριβείς προβλέψεις για την κατανάλωση ενέργειας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τα εκτιμώμενα κόστη για συγκεκριμένη περιοχή. ???

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

EXOTHERMIA
EMISIA

?  Μάθετε περισσότερα:  https://mlcluster.imet.gr/el/products/digital-tool-for-the-analysis-amp-calculation-of-energy-consumption-of-electrified-fleets-amp-ev-charging-networks/

Scroll to Top