Νέα λύση από το Προϊόν 7 του Incompose for M&L cluster: Ανάπτυξη και Εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων στην φυσική διανομή.

Το Προϊόν 7 αφορά τη δημιουργία την ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή με στόχο την δημιουργία νέων υπηρεσιών φυσικής διανομής σε αστικές περιοχές με χαρακτηριστικά πυκνής κυκλοφορίας και υψηλού επιπέδου ρύπων. ??

Εστιάζει στη δημιουργία ενός λογισμικού που θα αναδείξει τη βέλτιστη μέθοδο παράδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος ανά χιλιόμετρο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της προσομοίωσης και σύγκρισης διαφόρων μέσων παράδοσης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους.

Το λογισμικό λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες – από την κατανάλωση καυσίμου έως το κόστος – και προτείνει την καλύτερη λύση για κάθε διαδρομή παράδοσης. Αυτό επιτρέπει στους παραλήπτες να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για την παραλαβή των παραγγελιών τους.

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

TREDIT
PROBOTEK
BRAINBOX
ACS

Ετοιμαστείτε για μια νέα εποχή στη φυσική διανομή – πιο αξιόπιστη, αποδοτική και βιώσιμη:  https://mlcluster.imet.gr/el/products/development-and-application-of-intelligent-alternative-means-drones-cargo-bikes-and-mopeds-in-physical-distribution/

Scroll to Top