Παρουσιάζουμε το Προϊόν 10 του cluster μας: Market place παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα logistics!

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό χώρο που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στους τομείς των logistics, μεταφορών και κινητικότητας. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του In Compose for M&L Cluster. Μέσω του marketplace οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για διαθέσιμα προϊόντα, να επικοινωνούν με προμηθευτές, και να δοκιμάζουν demo εκδόσεις των προϊόντων πριν την αγορά τους!  Ένας ευέλικτος χώρος που προάγει την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. ??

? marketplace.telenavis.io

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

TELENAVIS
WINGS ICT
SMARTGRID/SOLVUS

PLANNING

? Μαθετε περισσότερα: 

https://marketplace.telenavis.io/

https://mlcluster.imet.gr/el/products/market-place-for-value-added-e-services-in-logistics/

Scroll to Top