Καλωσορίζουμε το προϊόν 9 του Incompose for M&L cluster: Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων!

Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί ένα κέντρο ανάλυσης δεδομένων logistics για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας:

?Συλλέγει δεδομένα από ποικίλες πηγές, όπως τηλεματικά, ψηφιακούς ταχογράφους, συσκευές IoT και πηγές δεδομένων κυκλοφορίας και καιρού. Χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να αναλύσει και να μεταφράσει αυτά τα δεδομένα σε πρακτικές γνώσεις.

?Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με δημόσιες και τοπικές κυβερνητικές βάσεις δεδομένων- εφόσον η πρόσβαση είναι διαθέσιμη, επιτρέποντας τη ροή πληροφοριών και βελτιώνοντας την ακρίβεια της ανάλυσης.

?Ενσωματώνει ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων και βελτιστοποίησης του δικτύου διανομής για βελτιωμένες παραδόσεις.

?Επιδιώκει την ολοκληρωμένη συγκέντρωση δεδομένων από ποικίλες πηγές  για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κυκλωμάτων διανομής. 

Εταιρείες που συμμετέχουν: 

TREDIT
TELENAVIS
WAVENET
ACS

? Μαθετε περισσότερα: https://mlcluster.imet.gr/el/products/neutral-intelligent-logistics-data-hub/

Scroll to Top