Διεθνές Συνέδριο ITS2023:Intelligent Systems and Consciousness Society 2 Νοεμβρίου 2023

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, εντός του Διεθνούς Συνεδρίου ITS2023: Intelligent Systems and Consciousness Society που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το In compose for M&L cluster πραγματοποίησε το workshop με τίτλο “Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας”. Το workshop αποτέλεσε ένα πλούσιο πεδίο ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων μεταξύ επαγγελματιών, ερευνητών και φοιτητών, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν στρατηγικές και νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη των ευφυών συστημάτων στον κλάδο των μεταφορών.

Scroll to Top