Στήριξη του 1ου Διαδραστικού Εργαστηρίου SYNCHROMODE «Διαχείριση Πολυτροπικής Κυκλοφορίας στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης».

Το Smart Mobility and Logistics Cluster στήριξε την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Διαδραστικού Εργαστηρίου Συνδημιουργίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SYNCHROMODE με τίτλο «Διαχείριση Πολυτροπικής Κυκλοφορίας στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023, στις 10.00 π.μ. στο Hotel Nikopolis στη Θεσσαλονίκη.

Scroll to Top