Παρουσιάζουμε το Προϊόν 1 του Incompose for M&L cluster: Ευφυής διασυνδεδεμένη διασταύρωση του μέλλοντος.

Αυτή η καινοτόμος λύση διασυνδέεται άψογα με τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας μια ενοποιημένη, αποκεντρωμένη απάντηση στις αστικές διασταυρώσεις. ?

Η τεχνολογία του λογισμικού αξιοποιεί τις δυνατότητες προηγμένων αισθητήρων συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας, καθώς και δεδομένα τηλεματικής και συνδεδεμένων οχήματων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την βέλτιστη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας στο επίπεδο της διασταύρωσης. ??

Οι νέες λειτουργίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προϊόντος περιλαμβάνουν:

  • Έξυπνη καθοδήγηση των οδηγών (smart routing/rerouting).
  • Έγκαιρες ειδοποιήσεις ασφαλείας προς τους οδηγούς.
  • Διάδοση πληροφοριών για την ενίσχυση της ασφάλειας για ποδηλάτες και πεζούς.

Εταιρείες που συμμετέχουν στη ανάπτυξη του προϊόντος:

DEEPTRAFFIC
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

LINK TECHNOLOGIES

? Μάθετε περισσότερα: 

https://mlcluster.imet.gr/el/products/intelligent-interconnected-intersection-for-future-mobility/

Scroll to Top