Διαδικτυακό workshop για την Εκτίμηση Αντικτύπου και την Εμπορική Αξιοποίηση του Cluster & των προϊόντων του

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 στις 14.00 – 15.30, το In Compose for M&L Cluster διοργανώνει διαδικτυακό workshop για την Εκτίμηση Αντικτύπου και την Εμπορική Αξιοποίηση του Cluster & των προϊόντων του. Στο διαδραστικό workshop θα συμμετέχουν experts και χρήστες με σκοπό την αποτύπωση του πολλαπλασιαστικού οφέλους του Cluster στον κλάδο. Παράλληλα τα αποτελέσματα του workshop θα συνεισφέρουν στο πλάνο της εμπορικής αξιοποίησης  των προϊόντων του Cluster.
Για την εγγραφή σας χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://shorturl.at/djW15

Scroll to Top