Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο

Το ΙΜΕΤ σας προσκαλεί στις 3 Νοεμβρίου 2020 σε σεμινάριο με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων την μετά Covid-19 εποχή σε θέματα marketing και εξασφάλισης δημόσιας χρηματοδότησης.

Ενδεικτική ατζέντα:

Training for SMEs – Powered by Green mind project
11.05 – 11.25Adaptation of marketing techniques in the post-covid era, TBD
11.25 – 11.45 Χρηματοδοτικές δυνατότητες επιχειρήσεων την μετά-covid εποχή, TBD
11.45 – 12.05Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην κινητικότητα την μετά-covid εποχή, TBD
12.05 – 12.20Comments, Questions, Discussion